Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

RUSZA IX RUNDA NABORU! „AKADEMIA MENADŻERA MŚP 2 – MAKROREGION I”

 

Szanowni Państwo,

ProcessTeam Sp. z o.o. ogłasza IX RUNDĘ NABORU w projekcie „Akademia Menadżera MŚP 2 – makroregion I”. Zasady naboru określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (aktualizacja z dnia 19.01.2022 r.) dostępny na stronie do projektu w zakładce DO POBRANIA.

Informujemy, iż IX RUNDA NABORU skierowana jest wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą wydelegować do udziału w projekcie maksymalnie 1 pracownika. W ramach IX RUNDY NABORU nie będą rozpatrywane zgłoszenia mikro przedsiębiorców.

Rozpoczęcie składania Formularzy Zgłoszeniowych Przedsiębiorstwa  26.01.2022 r. godz. 9.00

*Nabór do projektu będzie trwał maksymalnie 21 dni kalendarzowych. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru przed upływem 21 dni kalendarzowych w przypadku wpłynięcia wniosków rekrutacyjnych na łączną kwotę odpowiadającą 150% przewidzianej alokacji na dany kwartał.

Informujemy, iż na stronie internetowej projektu www.akademiamsp2.pl, mogą już Państwo założyć konto, a następnie pobrać i wypełnić Formularz Zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa, który należy złożyć w trakcie naboru.

Przypominamy, iż, pierwszym etapem zgłoszenia się do projektu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego PARP – https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1

Proszę o zwrócenie uwagi czy wypełnili Państwo prawidłowy formularz zgłoszeniowy na stronie PARP tj. dotyczący drugiej edycji projektu Akademia Menadżera

ETAPY REKRUTACJI

ETAP I Rejestracja na stronie PARP (etap obowiązkowy)

Pierwszy etap zgłoszenia do Projektu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MŚP”

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1

ETAP II Założenie konta oraz złożenie dokumentów u Operatora

Przedsiębiorca zakłada konto w systemie Operatora oraz pobiera Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (załącznik 2) do uzupełnienia.

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa, przedsiębiorca składa w trakcie ogłoszonej i trwającej rundy naboru:

– elektronicznie przez stronę Operatora – www.akademiamsp2.pl lub

– pocztą lub kurierem na adres Operatora – ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa lub

– osobiście w siedzibie Operatora.

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne Przedsiębiorca składa drogą elektroniczną w formie skanów przez stronę Operatora w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2).

SZCZEGÓŁY ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE PROJEKTU – WWW.AKADEMIAMSP2.PL